سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهسا شهبازی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق (مشهد)
علیرضا منظمی میر علیپور – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق (مشهد)

چکیده:

سنجش از دور به عنوان فناوری و علمی تعریف می شود که با آن می توان بدون تماس مستقیم مشخصه های یک جسم یا پدیده را تعیین، اندازه گیری یا تجزیه و تحلیل کرد. منبع داده های سنجش از دور، معمولاً تابش الکترو مغناطیس است که از یک پدیده یا شی ء بازتاب یا گسیل مس شود. با این حال، هرواسطه دیگری مانند گرانشی یا مغناطیسی را نیز می توان در سنجش از دور مورد استفاده قرار داد، در این گزارش که برای بررسی از تابش مستقیم امواج الکترومغناطیسی استفاده شده، به پردازش این داده ها پرداخته ایم. لیستوینیت های منطقه به صورت رگه هایی در درون ساختارهای اصلی از جمله زون های برشی قرار گرفته اند که درسه دسته لیستوینیت سیلیسی، سیلیسی-کربناتی و کربناتی قرار دارند. براساس نتایج حاصل از تجزیه، نمونه های لیستوینیت های سیلیسی از جهت دارا بودن عناصر کمیاب از جمله طلا ، نقره و مس در حد آنومالی حائز اهمیت شناخته شده اندو افزون بر اثبات آنومالی عناصر کمیاب در لیستوینیت سیلیسی، دیگر مواد معدنی از جمله مواد غیر فلزی در منطقه شناخته شده اند. در این پژوهش محدوده های لیستوینیتی با استفاده از پردازش داده های ماهواره تفکیک و توسط رسم نقشه های بخصوص و تصاویر تهیه شده ارائه گردیده اند.