سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علیرضا باغبانان – دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
علیخان نصر اصفهانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

منطقه بارملک در شمال غرب شهرستان اهر قرار گرفته است. این منطقه معدنی بخشی از ناحیه کیقال-سونگون است که در کمربند آتشفشانی-رسوبی اورمیه-دختر قرار دارد. آثار معدنی پراکنده، نشانه بالا بودن پتانسیل ذخایر مختلف به ویژه مس در منطقه است. بخش های شمالی دهکده بارملک، به دلیل ویژگی های خاص زمین شناسی اقتصادی مورد توجه و بررسی لیتوژئوشیمیایی به خصوص چگونگی توزیع عناصر W, Zn, Pb, Ni, Co و Cu قرار گرفت. به طور کلی سه ژئوشیمیایی به ویژه از نظر مس در شمال و شمال غرب بارملک شناسایی و تعیین گردید که از نظر ادامه اکتشافات تکمیلی امید بخش است. چگونگی توزیع این عناصر تأئیدی بر مدل انتخابی برای این منطقه یعنی مس پورفیری همراه با اسکارن است.