سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدامین طباطبایی – مهندسی معدن از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
رضایی – کارشناس سازمان زمین شناسی
اسدی کرم – کارشناس سازمان زمین شناسی
معتمدی – کارشناس سازمان زمین شناسی

چکیده:

دراین برگه از روش رسوبات آبراهه ای برای اکتشافات ژئوشیمیایی استفاده شده و شبکه نمونه برداری با در نظر گرفتن عواملی نظیر لیتولوژی، گسل و غیره طوری طراحی گردید که حداکثر انطباق را با روش مرکز ثقل داشته باشد. از مساحتی نزدیک به ۲۵۰۰ کیلومتر مربع ۷۳۸ نمونه ژئوشیمی برداشت گردید پردازش های آماری تک متغیره و چند متغیره از جمله محاسبه ضرایب همبستگی آنالیز خوشه ای ، آنالیز ویژگی ، تجزیه و تحلیلی فاکتوری و غیره برروی داده های شاخصغنی شدگی اعمال شده است.