سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

کانسار سرب دونا به عنوان بخشی از ایالت فلززایی البرز مرکزی، در ۹۲ کیلومتری جنوب شرق شهرستان چالوس واقع گردیده است. از نظر لیتواستراتیگرافی و ژئومتری ماده معدنی این کانسار به شکل رگه ای و رگچه ای در طول زون گسلی در داخل واحدهای دولومیتی سازند روته( پرمین میانی- فوقانی) تکامل و توسعه یافته است. دو نوع مجزا دگرسانی و کانه زایی هیدروترمال در دونا تشخیص داده شده است.۱)هیپوژن و ۲)سوپرژن. کانه زایی هیوژن به فرم پرشدگی فضای خالی است و با حضور کانی های سولفیدی(گالن، پیریت، اسفالریت، کالکوپیریت، تتراهدریت)، اکسیدی(مگنتیت) و سولفاتی(باریت) مشخص می شود. تجمعات کانیایی مشخص زون دگرسانی سوپرژن شامل گوتیت، هماتیت،لیمونیت، مالاکیت، آزوریت، سروزیت و کوولیت است. الگوی توزیع عناصر کمیاب خاکی نورمالیز شده به ترکیب کندریت نشان از حضور و نقش احتمالی کمپلکس های کلریدی و سولفاتی در حمل REE ها دارد. نتایج حاصل از مطالعات صحرایی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی نشان می دهد که محلول های کانه زا هیپوژن و سوپرژن ماهیت اسیدی داشته اند. ملاحظات بیشتر نشان می دهند که فرایندهای جذب سطحی نقش بسیار موثرتری در تفکیک و تمرکز REE ها نسبت به تغییرات PH محلول های کانسنگ ساز در کانسار دونا ایفا نموده اند.