سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

زهره کاظمی –
سمیه زنگویی –
روح اله البرزی –

چکیده:

امروزه به دلیل پیچیدگیهای فزاینده محیطی و وجود متغیرهای بی شمار مؤثر در فرآیند تصمیم گیری مدیران نیاز به کاهش هزینه های جاری دولت، موضوع افزایش بهره وری کانون توجه کلیه مؤسسات و سازمانهای دولتی را تشکیل داده است و در این میان محاسبه قیمت تمام شده خدمات بنا به ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه به شدت مورد توجه دولت و سازمانهای متفاوت من جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است .