سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزاده سیف –
مهدی فرزادکیا –
سهند جرقی –

چکیده:

روند روبه رشد تولید مواد زائد جامد، بیانگر مصرف روزافزون منابع اولیه و خروج سالیانه میلیونها تن مواد از چرخه مصرف می باشد که به ناچار هزینه های قابل ملاحظه ای رابه جامعه و سیستم مدیریت مواد زائد جامد تحمیل می کند. هدف این مطالعه تعیین هزینه سرانه زباله تولیدی هر شهروند تهرانی در سال ۱۳۸۴ می باشد. در این مطالعه توصیفی داده های مورد نیاز از طریق بررسی منابع اطلاعاتی موجود در سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران، طرحهای انجامشده در زمینه مدیریت پسماندهای تهران و مصاحبه با برخی مسئولان ذیربط گردآوری شده است. روزانه نزدیک به ۷۰۰۰ تن زباله از سطح شهر تهران جمع آوری می شود ه بر مبنای هزینه های جمع آوری در ایستگاههای انتقال و حمل به مرکز دفن، هزینه ها و سود حاصل از پردازش و بازیافت، در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۴، هزینه جمع آری هر کیلو گرم زباله معادل ۲۵، ۱۵ ریال، حمل و نقل ۲۰، ۱۴ ریال، دفن ۳۵، ۱۲ ریال و ۱۵۰ ریال امور پشتیبانی، نظارت و پردازش بوده است. بنابراین نرخ تمام شده هر کیلوگرم زباله تولیدی یک شهروند تهرانی ۱۶۸ ریال در روز و ۶۱۳۲۰ ریال در سال است. با توجه به اینکه روزانه ۴۷۰۰ تن و سالانه ۱/۷۱ میلیون تن زباله تولیدی شهر تهران دفن می گردد، با کاهش ۱۰ درصدی تولید زباله، سالانه حدود ۴ میلیارد ریال از هزینه های دفن زباله کاسته خواهد شد.