سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر سجاری – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک فرهنگ مقدم – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه کشورهای در حال توسعه و خاصه جنوب شرق آسیا برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی خود، تنها از تکنولوژی و دانش فنی کشورهای توسعه یافته، بهر ه نگرفت هاند بلکه از تکنی کهای مدیریتی کشورهای توسعه یافته نیز استفاده نمود هاند. جای هیچ شکی باقی نیست که سیستم های مناسب حسابداری صنعتی قادر به مشخص نمودن گلوگاهها و مشکلات سیستم های تولیدی می باشند [ ۱] . در این میان میتوان از صورتحساب های قیمت تمام شده نام برد که در آن اقلام تشکیل دهنده قیمت تمام شده کالا نظیر مواد مستقیم؛ کار مستقیم و هزینه های سربار رکن اساسی تشکیل دهنده این صورت حساب می باشد. در این صورتحساب می توان اقلام هزینه های سربار تولیدی را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و از طریق آنها اقدام به راهکارهای مناسب برای کاهش قیمت تمام شده پرداخت . مهمترین اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده کالا در سازمان ها هزینه های مواد غیر مستقیم؛ استهلاک؛ نگهداری و تعمیرات؛ برق و سوخت و غیره می باشند. در این میان هزینه های نگهداری و تعمیرات سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد و . [ تحلیل نتایج مربوطه به این قلم هزینه می تواند ما را در جهت ارتقای سطح بهره وری در این صنعت کمک نماید [ ۲در این مقاله دو صنعت بزرگ و مطرح کشور( خودرو سازی و سیمان ) بعنوان صنایع پیشرو و با ماهیت های متفاوت در نظر گرفته شده اند که با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی ، هزینه های تعمیرات و نگهداری مترتب بر آنها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت