سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ایمانی برندق – دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
حسین اعتمادی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زمانی که با شدید شدن رقابت در بازار، عرضه از تقاضا بیشتر شود قیمتها بیش از هر عامل دیگر تحت تاثیر قرار گرفته و از طرف نیروهای چنین بازار رقابتی هدایت می گردند فروشندگان در این وضعیت باید توجه خاصی به نقاط قوت، قیمتها، وروش های تولیدی رقبا داشته باشند و از سیستم های مختلفی برای رقابت با آنان استفاده نمایند که می توان به مدیریت کل هزینه که یک رویکرد ساختاری و سیستماتیک برای فهم و درک هزینه های سازمان به منظور ایجاد یک ساختار کامل برای کنترل، کاهش و حذف هزینه ها بوده اشاره کرد . این سیستم هزینه های شرکت را برای دستیابی به یک حاشیه امنیت در مقایسه با قیمت های بازار مدیریت می نمایند. هزینه یابی بر مبنای اهداف نیز که به درک بازار و رقابت تاکید دارد. آن بخاطر طراحی، مدیریت و کاهش هزینه ها به اندازه فلسفه شرکتها اهمیت دارد و بابت همین موضوع در دل سیستم مدیریت کل هزینه ظهور نموده است. این ایده محصول محیط کاملا رقابتی شرکت های ژاپنی بوده و از ادبیات جوانی برخوردار می باشد و علاوه بر شرکتهای تولیدی بر شرکت ها خدماتی نیز موثر است نگاه این روش هزینه یابی به قیمت و هزینه، کاملاً متفاوت از روش های سنتی است. زیرا آن بجای داخل برخارج شرکت تمرکز دارد و بیانگر آنست که شرکت باید حاشیه سودی بدست آورد که ایجاد جریان نقدی نماید یعنی هزینه های قابل تسهیم در دل قیمت با حاشیه سود باشند و باید قیمت هدایت کننده هزینه ای قابل تخصیص باشد. از آنجاییکه همیشه شرکتها نخواهند توانست از موقعیت انحصاری به دور از بازار رقابتی استفاده نمایند. مجبور به استفاده از این رویکردند ولی نبود سیستمهای آموزشی کافی، مناسب نبودن بستر سیستم اطلاعاتی حسابداری موجود، ناشناخته بودن بصورت یک تکنیک عمومی، نبودن پاداش یا جریمه برای دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف، نامشخص بودن مزیت این سیستم به سایر سیستمها، نگرش منفی داشتن عدم دستیابی به اهداف در شرکتها و مقاومت کارکنان در برابر تغییر باعث شده که شرکتهای ایرانی نتوانند از سیستم هزینه یابی برمبنای اهداف استفاده نمایند آنهم می توان با ارائه سیستم های آموزشی کافی، برگزاری سمینارها و سخنرانی های علمی، کلاس های آموزشی برای مدیران و کارکنان و تجدید نظر در نوع مطالب ارائه شده در سطوح کارشناسی، امکان سازی و ایجاد فرهنگ تحقیق و توسعه و بالابردن ارزش این عناوین در شرکت، ایجاد کمیته های متشکل از متخصصین حسابداری، مهندسی صنایع و دیگر کارشناسان تخصصی شرکت، بهادادن به تحقیقات کاربردی در این زمینه، ایجادانگیزه در افراد از طریق پاداش، مشارکت و موارد دیگر راه را برای استفاده از این تکنیک حیاتی هموار ساخت.