سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین طوطیایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

بیماری بلایت فوزاریمی سنبله گندم از مهمترین عوامل محدود کننده عملکرد در مناطق گندم خیز شمال کشور محسوب می شود صرفنظر از سطح خساتر کمی که در ارقام حساس تا ۷۰% هم در شمال کشور گزار شده است معصرف آن از نظر کیفی هم می تواند برای انسان و دام خطرناک باشد.