سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مشهید هناره – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
سید ابوالقاسم محمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رابین خوشابه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

جهت بررسی تنوع و مقایسه توده های گوجه ‌فرنگی برتر آذربایجان‌غربی در سال ۱۳۸۳ آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه انجام شد. تعدادی از صفات مهم گوجه ‌فرنگی اندازه‌گیری و همبستگی بین آنها مشخص گردید. تجزیه همبستگی صفات نشان داد، توده‌ ها و ارقامی که تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا میوه دهی، وزن میوه، عرض میوه، تعداد حفره در میوه و طول ساقه اصلی کمتری داشته اند، زودرستر بودند. عملکرد بالا با تعداد روز تا رسیدن میوه، وزن میوه، عرض میوه و pH میوه بیشتری و تعداد میوه در بوته و مواد جامد محلول کمتری همراه بود. مواد جامد محلول علاوه بر عملکرد با ضخامت پریکارپ و طول میوه همبستگی منفی معنی داری داشت.