سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر اصلان حسین زاده – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
محمد مقدم – دانشگاه تبریز
داود حسن پناه – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل مرکز مغان
حسین مصطفایی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

چکیده:

جهت تعیین همبستگی عملکرد غده سیب زمینی با اجزا عملکرد و تجزیه علیت با استفاده از ۲۴ رقم سیب زمینی انتخابی از آزمایشات مقایسه عملکرد ارقام وارداتی آزمایش در قالبطرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سه منطقه و به مدت دو سال به اجرا درآمد.