سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تقی حسین زاده فشالمی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
نادر علی بابائیان – دانشکده علوم کشاورزی ساری
سید کمال کاظمی تبار – دانشکده علوم کشاورزی ساری
مهرزاد الله قلی پور – دانشکده علوم کشاورزی ساری

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی همبستگی ژ«تیکی بین صفات و تفکیکی آن به اثرات مستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد دانه در بوته از طریق تجزیه علیت انجام گرفته است.