سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی پاک دامن – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منصور زیبایی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

از سال ۱۹۹۰ تا کنون مطالعات مختلفی در مورد بررسی همسویی در حرکت قیمت محصولات مختلف در دنیا انجام گرفته است؛ که به طور کلی این مطالعات دو هدف عمده را دنبال می کردند : تعیین وجود همسویی در حرکت قیمتها و تعیین عوامل اقتصادی موثر در این همسویی . در این مطالعه با انتخاب گروهی از محصولات مختلف برای یک دوره ۹ ساله، ابتدا همسویی در حرکت آنها با استفاده از شاخصهای همبستگی بررسی شد . نسبت به مطالعات دیگر و با وجود انتخاب کالاهایی ظاهرا مرتبط، همسویی کمی در حرکت قیمت این کالاها مشاهده شد . سپس با استفاده از شاخصهای کلان سعی شد، عوامل اقتصادی موثر در این همسویی بررسی گردد . شاخص کلان تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی بود . بعد از کنترل شاخصهای کلان همسویی در تغییر قیمت کالاهای منتخب غالبا کاهش پیدا کرده به گونه ای که اکثر ضرایب همبستگیدیگر معنی دار نبودند