سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مدینه علیخانی – کارشناس بهداشت حرفه‌ای تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری
حسین اکبری – کارشناس بهداشت حرفه‌ای تأمین اجتماعی استان چهار محال بختیاری
حمید علم‌داری – سرپرست معاونت درمان و کارشناسی ارشد کمیسیون‌های پزشکی طب کار

چکیده:

صدا به صورت امواج مکانیکی یکی از آلاینده‌های محیطی بوده و در صورت مواجهه شغلی می‌تواند موجب اختلالات فیزیولوژیک آن اثر بر سیستم شنوایی، اندام بینایی، فشار خون، نفس، تعداد تنفس و قید گردد اثر سروصدا در سیستم شنوایی به اثبات رسید اما مطالعات اندک روی اثر صدا بر سایر ارگان‌ها از جمله دستگاه قلبی عروقی انجام شده با توجه به اینکه صدا دیسک فاکتور مهمی برای افزایش فشار خون می‌باشد این مطالعه با هدف تعیین میزان تأثیر صدا روی فشار کل ۴۵ نفر از کارگران شرکت گالوانیزه فجر سپاه و صورت گرفت. این مطالعه به صورت کاذب – تحلیلی از ما هم‌بستگی ۴۵ نفر از کارگران شرکت گالوانیزه در آذر ماه ۸۲ انجام گرفت. انتخاب نمونه‌ها به صورت تصادفی ساده از روی لیست کارگران صورت گرفت فشارخون کارگر را بدست شیفت کاری طی دو روز متوالی و در هر روستا نوبت با فاصله زمانی ۱۵ دقیقه جهت تأمین فشار خون پایه Basic اندازه‌گیری و بررسی مواجهه با صدا در نیمه شیفته همان بروز فشار خون سیستول و دیاستول آن‌ها ثبت گردید. در ضمن با توجه به ثابت بودن محل کار کارگران در دو شیفت کاری توسط دستگاه Sound Level metr تراز فشار ص متوسط بخش‌های مختلف شرکت روش ایستگاه بندی اندازه‌گیری گردید. در نهایت با استفاده از آزمون‌های آماری T زوجی بذری وهبی برسون و اسپیرمن تحلیل نتایج صورت گرفت. در این بررسی ۴۵ کارگر شرکت گالوانیزه مورد مطالعه قرار گرفتند از این تعداد ۱۲ نفر در خط تولید، هشت نفر اتوماسیون، هفت نفر تعمیرات، چهار نفر آزمایشگاه و بقیه در سایر قسمت‌ها مشغول کار بودند محدوده سنی کارگر و ۳۶ – ۲۳ × میانگین سنی آن‌ها ۲۸/۵۷ سال بود. میانگین فشار خون سیستول و دیاستول کل کارگران و دسیسه کار به ترتیب mmhg 116 و ۶۹ بود که پس از شروع کار به ترتیب mmhg 28/1و ۷۵/۶ رسید. تفاوت معنی داری بین هر دو فشار خون قبل و بعد از شروع به کار مشاهده شد ( ۰٫۰۰۱ > P.value ) همچنین هم‌بستگی معنی داری بین میزان تراز فشار صوت و اختلاف فشار خون قبل و بعد شروع کار در بخش‌های مختلف مشاهده گردید ۰٫۴۳=R و ۰٫۰۱-.P.value در این مطالعه مشخص شد فشارخون و در سه شیفت تفاوت قابل ملاحظه‌ای با فشار خون حین کار داشت. ۰٫۰۰۱ >P.value مرز مشخص شد با افزایش تراز فشار ص در بخش‌های مختلف میانگین فشار خون افراد نیز افزایش پیدا می‌کند و هم‌بستگی خطی بین تراز و فشار صوت متوسط و تغییرات فشار خون کارگران وجود داشت.