سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بیتا تختی –
ویدا وثوقی –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] زندگی شهری، شرایطی زیستی است که در آن تمام عناصر و فضاهای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … در حال تحرک و پویایی و دارای کارکرد و استمرار باشند. به عبارت دیگر نتیجه و برآیند کارکرد عناصر شهری که شرایط زیست متعادل را استمرار می بخشد، حیات شهری نام دارد . هر شهر دارای محیط و شرایط زیست و روند پویای زندگی مربوط به خود است . مادام که اجزاء و عناصر فضاهای این شهر هم زمان و به طور متوازن در فعالیت باشند، استمرار و تداوم زیست شهری حاصل می آید . در آن صورت است که هویت خود را معنی می کند و مفهوم شهروندی شکل می گیرد و هر شهروند یا ساکن محله و شهر، احساس تعلق خاطر، وابستگی و رضایت می کند . در شهر جدید، زمانی این احساس تعلق به وجود می آید که شهر مراحل ساخت و استقرار و اسکان را پشت سر بگذارد، عناصر و فضاهای زندگی اجتماعی از فضاهای کالبدی جدا نیست . در این مقاله، ابتدا کنکاش درباره مفاهیم کلیدی مرتبط با موضوع پرداخته می شود. در مرحله بعد برای شناخت هویت در شهرهای جدید، مولفه های سازه شخصیت شهر مورد شناسایی قرار می گیرد. مولفه های شخصیتی شهر، دارای بعد کالبدی، ذهنی است که از طریق سه محیط طبیعی، مصنوعی و انسانی مورد تفکیک قرار می گیرد . این شناسایی از طریق مطالعات اسنادی، بررسی میدانی و تهیه پرسشنامه در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران انجام می گردد و در نهایت مولفه های سازنده و معرف هویت مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند.