سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن نصراصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
رهبر رحیمی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله هیدرودینامیک دو بعدی راکتور بستر سیال با استفاده از CFD مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج ناشی ازشبیه سازی بکمک نرم افزار شبیه ساز،CFD بسته فلوئنت ۱۶٫ ۶٫۲با داده های تجربی بستر سیالی که حاوی مهره های شیشه ای کروی با قطر میانگین ۲۷۵ میکرون بوده، مقایسه شده است. برای شبیه سازی جریان گاز جامد از مدل دو سیاله استفاده گردیده، خواص ذرات جامد نیز به کمک تئوری سینتیکی دانه ای تعیین شده اند. ضرایب تبادل مومنتوم با استفاده از مدل های دراگGidaspow ،Syamlal–O’Brien و Wen–Yu محاسبه گردیده و همچنین
نیز بررسی شده است. نتایج مدل تطابق نسبتاً خوبی با نتایج تجربی نشان می دهد.