سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد طیبی رهنی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
روزبه فرهادی آذر – دانشجو کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف (نویسنده مخاطب)
محمدرضا سلیمی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی رمضانی زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر مسئله‌ی اندرکنش جریان جت ترکیبی سه‌گانه با جریان عرضی مورد بررسی قرار گرفته که در آن دو جت فرعی مهار کننده جریان در دو طرف و کمی جلوتر از جریان جت اصلی قرار می‌گیرد. این دو جت علاوه بر نقش حفاظت حرارتی باعث کاهش قدرت جفت گردابه‌ی خلاف گرد جت اصلی شده و اثربخشی خنک‌کاری را به میزان زیادی بالا می‌برند. همچنین، اندرکنش گردابه‌های تشکیل یافته در جت‌های فرعی و جت اصلی باعث پیچیده‌تر شدن مسئله گشته، و وابستگی زمانی این گردابه باعث شده که مدل‌های توربولانسیRANS فیزیک مسئله را به طور مؤثر بیان نکنند. بنابراین، از رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌ای بزرگ با مدل زیر شبکه‌ی اسماگورینسکی برای تحلیل بهتر هیدرودینامیک این مسئله استفاده شده است. روش عددی بکار رفته بر مبنای حجم محدود استوار بوده و برای حل از الگوریتم سیمپل بر روی یک شبکه‌ی جابجا شده، با سازمان و غیر یکنواخت استفاده شده است. همچنین، برای مقایسه با جت تنها، شبیه‌سازی جریان در نسبت سرعت ۰/۵ و عدد رینولدز ۴۷۰۰ انجام گرفته است.