سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا محمدی احمدآبادی – گروه زمین شناسی-دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – گروه زمین شناسی-دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

علاوه بر بررسی و شناخت عوامل فیزیکی مؤثر در توسعه کارست، بررسی کیفیت آب و شناخت هیدروشیمی سیستم های کربناتی، در تعیین وضعیت هیدروژئولوژیکی و تشخیص میزان کارست شدگی بسیار مؤثر است. ارتفاعات جنوب بهشهر که تماماً از آهک لار پوشیده شده است، یکی از مناطق کارستی کشور است که حدود ۴۰۰Km² کیلو متر مربع وسعت دارد. در راستای مطالعه این پهنه کارستی، کیفیت منابع آب این منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعات نشاندهنده زیر اشباع بودن آب چشمه ها و توسعه کارست منطقه در حال حاضر می باشد.