سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ولی الله بابایی پور – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی رضایی راد – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی صنعتی- مدیر بخش کنترل کیفی کارخانه گلیسیرین
خسرو خواجه – دکتری بیوشیمی- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
منصوره السادات سیدکریمی – کارشناس ارشد مھندسی شیمی- بیوتکنولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این ت حقیق با استفاده از روشهای مرسوم، شرایط عملیاتی هیدرولیز روغن سویا توسط لیپاز های تجاری لیپکس ٥ و لیپولاز ٦ بررسی شد و شرایط عملیاتی بهینه هیدرولیز روغن سویا شامل: دما،pH ، دور همزن، میزان آنزیم و نسبت آب روغن تعیین شد . بیشترین فعالیت آنزیم در دمای،pH=۹ ،۴۰°C دور همزن ۷۰۰ دور در دقیقه، ۱۰ % وزنی از آنزیملیپکس و نسبت دو به یک وزنی از آب و روغن بدست آمد. در یک سیستم بسته و تحت شرایط بهینه بدست آمده،عملیات هیدرولیز در حضور محلول بافر با ۹=pH تا زمان ثابت شدن عملیات انجام شد و در این شرایط فعالیت آنزیم درزمان ۳۳۰ دقیقه به بعد ثابت ماند و بیشترین فعالیت آنزیم در ۷۰۰ دور در دقیقه به ۹۵ % رسید. در این شرایط بالاترین راندمان ه یدرولیز ۴۷,۱ درصد بوده است . میزان پایداری آنزیم مورد استفاده، در دو مرحله متوالی استفاده مجدد ارزیابیشد، که در مرحله اول استفاده مجدد ا آنزیم لیپکس پایداری آنزیم ۱۰,۴ % و در دومین مرحله از استفاده مجدد ۳۳,۱% پایداری کاهش یافت.