سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – دانشگاه شهرکرد، استادیار گروه مهندسی آب
سیدجواد ساداتی نژاد – دانشگاه شهرکرد، استادیار گروه منابع طبیعی
خدایار عبدالهی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

یکی از راه های ارزان قیمت کنترل سیلاب استفاده از سدهای پاره سنگی بدون هسته نفوذ ناپذیر می باشد. اینسدها از نوع سدهای تاخیری هستند وهیدروگراف سیل خروجی از انها دارای نقطه اوج کمتری نسبت به هیدروگراف ورودی است. به منظور بکار بردن این سدها برای کنترل سیلاب، شناخت هیدروگراف جریان امری ضروری است تا بتوان بطور صحیحی انها را طراحینمود. در این نوع سدها بعلت اینکه خلل وفرج داخل انها بزرگ و جریان بصورتآشفته است، قانون دارسی و بدنبال آن سایر معادلات متداول مربوط به جریان آب از محیط متخلخل صادق نیست. برای حل این مسئله با دو مشکل مواجه خواهیم بود. اولا معادلات متداول معتبر نیست و ثانیا در اطلاعات مورد نیز برای حل این مسئله عدم قطعیت وجود دار. مثلا اندازه و توزیع سنگدانه ها را نمی توان بطور دقیق تعیین نمود. یکی از روشهای مدل کردن چنین سیستمهایی، استفاده از مفهوم اعداد فازی و بدنبال آن رگرسیون فازی می باشد. روشهای متعددی برای رگرسیون فازی وجود دارد که دراین تحقیق از روش رگرسیون فازیامکانی استفاده شده است. در این روش ضرایب معادله رگرسیون و خروجی آن بصورتاعداد فازی بوده و اساس کار آن مینیمم کردن میزان فازی بودن داده ها می باشد. مشخصات سد پاره سنگی، مشخصات کانال یا رودخانهپائین دست و دبی جریان بعنوان متغیرهای ورودی و ارتفاع آب در بالا دست سد بعنوان متغیر خروجی می باشد. صحت این روش با استفاده از اطلاعات واقعی مورد ارزیابی قرار گرفت.