سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا فرهادی – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستان پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا کامیاب مقدس – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان کرمان

چکیده:

قنات یک سازه هیدرولیکی است که در طول تاریخ ایران و خاورمیانه به علت ساده و مناسب بودن جهت استخراج آب زیر زمینی مورد بهره برداری قرار گرفته است. هیدرولیک قنات با توجه به شرایط مختلف جهت بهره برداری قنات از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است هیدرولیکقنات برای حالتیکه راسته ترکار عمود بر جهت جریان آب زیر زمینی است مورد توجه قرار گیرد. بده قنات برای حالت پایدار دائم بررسی شدهطرح نمونه معرفی و محاسبات مربوطه جهت تسهیل در بکارگیری آنها ارائه گردیده است.