سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تارخ احمدی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری ، شرکت مهندسین مشاور ساز آب اهواز
محمود بینا – دکترای عمران و محیط زیست(سازه های هیدرولیکی)، عضو هیئت علمی دانشگاه شه

چکیده:

عضو اصلی سدهای لاستیکی را یک لوله قطور قابل ارتجاع، از جنس لاستیک تشکیل می دهد که معمولا در عرض رودخانه بطور افقی نصب می گردد. با پر و خالی کردن جسم سد از هوای فشرده یا آب، سد را بصورت مانعی با ارتفاع دلخواه می توان در مسیر رودخانه یا آبراهه بطور پایدار مستقر و مورد بهره برداری قرار داد. در این تحقیق شانزده مدل فیزیکی از سد لاستیکی خاصی در چهار ارتفاع مختلف (۲۰،۱۵،۱۰ و ۲۵ سانتیمتر) به نحو خاصی که در این پژوهش ذکر گردیده است، ساخته شد. پس از آن با استفاده از مدلهای فیزیکی مذکور،۱۵۳ آزمایش مختلف در شرایطی که جریان در بالادست زیر بحرانی بود، باجرا در آمد. سپس داده های آزمایشگاهی مورد نیاز استخراج شد. معلوم گردید که رژیم جریان در محور تاج در بیشتر حالات بحرانی یا نزدیک به بحرانی می باشد. همچنین عمق جریان در محور brink depth) Y b) را از رابطه Yb= 0.967Yc با تقریب بسیار رضایت بخشی می توان بدست آورد.