سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا کمالی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق وضعیت هیدروژئوشیمی اب های زیرزمینی و سطحی دشت ورزنه بررسی شده است همچنین با استفاده از اطلاعات هیدروکلیماتولوژی درجه حرارت رطوبت نسبی ریزشهای جوی در دشت مورد بررسی قرارگرفته است در قسمت هیدروژئوشیمی با استفاده از نرم افزار RockWorks71 نمودارهای پایپر تیپ اب مشخص شده و با استفاده از نرم افزار Surfer.ver8 نمودارهای هم ارزش برای هدایت الکتریکی یون کلر و میزان باقیمانده خشک TDS برای اب رودخانه زاینده روددر سطح دشت تهیه و ترسیم شده است بررسی میزان SAR کربنات سدیم باقیمانده در اب زیرزمینی دشت نیز در خرداد سال ۸۶ در نهایت انجام شد.