سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد زارع – استاد یار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

غار سریزجان به طول بیش از ۱۸۰ متر در آهک های آسماری تاقدیس پودنو فیروزآباد در ۹۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد. مسیرهای غار، شکاف مانند بوده و نشانگر توسعه آن در امتداد درزه های چیره ی منطقه است. همخوانی روند مسیرهای غار و درزه های عمده منطقه (توسط نمودار گل سرخی ) این موضوع را تأیید می کند. سطح آب سیستم کارستی، پایین تر از رودخانه فیروزآباد بوده و پتانسیل نفوذ آب از رودخانه به آهک ها وجود دارد. احتمال می رود که در گذشته نیز سطح آب رودخانه در ارتفاع بالاتری قرار داشته است و این غار در اثر نفوذ آب رودخانه به داخل سیستم کارستی ایجاد شده است. احتمال می رود که امروزه نیز چنین غارهایی در زیر سطح آب در حال تشکیل باشد.