سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا گنجی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
محمدجعفر عبدخدایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
احمد رمضانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از جدیدترین مباحث مطرح در زمینه طراحی سیستم های آهسته رهش دارو، استفاده از محلول پلیمری کیتوسانگلیسرول فسفات بعنوان یک سیستم زیست تخریبپذیر حساس به دما با قابلیت تزریق زیرپوستی است. این پلیمر بدلیل حساسیت دمایی دارای خاصیت ژله ای شدن خودبخود بوده، لذا هنگامیکه سوسپانسیون حامل دارو که در دمای محیط مایع است از طریق تزریق با سرنگ وارد بدن می‌شود در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به صورت یک ژل نامحلول در آب درآمده و ذرات دارو در بین زنجیره های آن گرفتار می‌شود. در این تحقیق اثر عوامل بر سینتیک ژل های شدنDDA محیط خارجی، غلظت محلول پلیمری و PH ، محلول PH ، متفاوتی همچون دما DDA وPH ، محلو لهای کیتوسانگلیسرول فسفات مورد بررسی قرارگرفته و مشخص شد که افزایش دما موجب کاهش زمان انعقاد شده، هرچه غلظت محلول کیتوسان بیشتر باشد، تأثیر این عوامل نیز بیشترخواهد بود.