سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی سعادتلو –
رعنا کیهان منش –

چکیده:

در این بررسی ۱۰ عدد زبان شتر از نظر شکل، اندازه و تمامی مشخصات ظاهری مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از زبان همراه باپرزهای زبانی موجود لامهای بافت شناسی تهیه و بعد از رنگ آمیزی به روش H&E از نظر تمامی مشخصات و وجود یا عدم وجود جوانه های چشایی مورد مطالعه قرار گرفت . زبان در این حیوان طویل و تقریبا به شکل مستطیل دراز با بخش جلویی گرد دیده شد . در سطح پشتی ز بان حدودا به فاصله ۲۱ سانتیمتری از نوک آن برجستگیتاول زبانی که در جلو دارای گودی زبانی میباشد، مشاهده شد . میانگین طول زبان در حالت کلی برابر ۳۹/۶۵ ± ۰/۱۳سانتیمتراندازه گیری شد . همچنین میانگین عرض زبان در ۴ سانتیمتر جلوی زبان برابر ۵/۸۰ ± ۰/۰۱ سانیمتر، در محل گودی زبانی برابر ۴/۲۰ ± ۰/۱۳ سانتیمتر و در تاول زبانی برابر ۷/۳۵ ± ۰/۱۴ سانتینتر محاسبه گردید . میانگین ضخامت زبان در ۴ سانتیمتر جلوی آن برابر ۵/۵۲ ± ۰/۱۳۲ سانتیمتر، در گودی زبان برابر ۶/۱۱ ± ۰/۱۴۲ سانتیمتر و در تاول زبان برابر ۱۱/۷۰ ± ۰/۱۶ سانتیمتر تعیین گردید . پرزهای نخی شکل در سرتا سر زبان، پرزهای مخروطی و عدسی شکل نیز در روی سطح پشتی تاول زبانی و در نزدیکی ریشه زبان پخش شده اند . پرزهای جامی که به صورت دو دایره داخل هم میباشند در کناره های سطح پشتی تاول زبانی به تعداد متوسط ۱۰ عدد و با قطر ۱/۵ سانتیمتر قرار گرفته اند . پرزهای قارچی مابین پرزهای نخی در سرتاسر سطح پشتی، کناره ها و حتی کناره های سطح شکمی بخش جلویی زبان پخش شده اند . بعلت کوتاه بودن پرزهای نخی، پرزهای قارچی کاملا واضح بوده و اکثرا به رنگ روشن دیده میشوند . بافت پوششی سطح زبان از نوع سنگفرشی مطبق شاخی شده میباشد . این بافت پوششی در روی پرزهای جامی شاخی شده نمیباشد . بافت پوششی توسط پارین به لایه های عضلانی چسبده و مرز لایه مخاطی از زیر مخاط مشخص نیست . لایه عضلانی بسیار ضخیم و کلفت بوده و در بین عضلات فوق غدد سروزی و موکوسی ابنر بطور وسیع مشاهده شد . غدد ابنر
در زیر پرزهای عدسی از نوع موکوسی و در زیر پرزهای جامی از نوع سروزی میباشد . جوانه های چشایی فقط در کناره پرزهای جامی دیده شد . تعداد جوانه های چشایی در کنار هر پرز جامی بطور متوسط ۴-۲ عدد میباشد .