سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی سعادتلو –
رامین شجاعی نسب –
رعنا کیهان منش –

چکیده:

در این بررسی تعداد ۱۰ جفت کلیه از کشتارگاه تهیه و مورد بررسی آناتومیکی و هیستولوژیکی قرار داده شد . همچنین با تزریق رودوپاس تعداد لوبها و وضعیت شاخه های شریانی را مشخص گردید . رنگ کلیه ها قهوه ای مایل به قرمز، تعداد قطعات ۲۵-۳۳ عدد و تعداد لوبها که با تزریق رودوپاس مشخص شد ۳۸ عدد میباشد . لوبهای مذکور به صورت انفرادی و گاهی به صورت مجتمع در داخل یک قطعه واقع شده اند . محل قرارگیری کلیه چپ در زیر زوائد عرضی مهره های -۵ ۲ کمری و کلیه راست ۱-۴ کمری میباشد . کلیه چپ دارای بخش خلفی عریض و بخش قدامی کم عرض و گرد، در حالیکه کلیه راست بیضی شکل میباشد . کلیه چپ بصورت پ یچ خورده و ناف با حالت پشتی ولی کلیه راست بصورت صاف با ناف شکمی دیده شد . میانگین طول، عرض و ضخامت کلیه چپ به ترتیب برابر ۱۸/۱۰ ± ۳/۲۶ ، ۸/۸ ± ۵/۰۳ و۵/۵۵ ± ۲/۸۶و در کلیه راست برابر ۴/۹ ± ۱/۷۳ و ۱۰/۳ ± ۲/۶۶ ،۱۸/۳۵ ± ۳/۰۶سانتیمتر اندازه گیری شد . همچنینمیانگین وزن کلیه چپ و راست به ترتیب برابر ۵۷۶/۰۱ ± ۱۳۳/۳۷ و ۵۳۹/۴ ± ۹۱/۹۳ گرم محاسبه شد . در کل شریان کلیوی به ۶ شاخه اصلی تقسیم میشود که به صورت بسیار ریز به سمت قشر حرکت میکنند . در کپسول کلیه همراه رشته های کلاژنی، عضلات صاف مشاهده شد . در بخش قشری جسمک کلیوی، لوله های پروکسیمال، لوله های دیستال و جمع کننده و در بخش میانی بخش نازک هنله و لوله های جمع کننده به صورت معمول دیده شد . همچنین در بخش قشری ماکولادنسا بصورت واضح جلب توجه کرد .