سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا علی‌پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عیسی معروف‌پور – استادیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه کردستان
حبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و ورود آلاینده‌های مختلف به این منابع باعث شده تا کیفیت منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یابد. یکی از عوامل مهم و مؤثر در حرکت آلاینده‌ها به سمت آبهای زیرزمینی خصوصیات فیزیکی خاک می‌باشد. انتشارپذیری یکی از خواص مهم محیط متخلخل و یکی از پارامترهای اساسی معادله جابجایی انتشار می‌باشد. در این پژوهش مقادیر ضریب انتشارپذیری برای سه نوع خاک ماسه‌ای همگن درشت، متوسط و ریز در حالت اشباع تعیین و وابستگی ضریب انتشارپذیری به فاصله انتقال مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور یک مدل فیزیکی استوانه‌ای از جنس PVC به قطر ۱۰ و ارتفاع ۱۰۰ سانتی‌متر ساخته شد و محلول کلرید سدیم با هدایت الکتریکی ds/m 14 به عنوان آلاینده پایدار برای آزمایشات انتخاب گردید. آزمایشات در سه فاصله انتقال ۳۰، ۶۰ و ۹۰ سانتی‌متری انجام شد. حداقل سرعت ظاهری انتقال ۵-۱۰ × ۲۶ متر بر ثانیه بود. مقادیر انتشارپذیری بدست آمده در محدوده ۰۸/۰ تا ۳۳/۱ سانتیمتر محاسبه شد و نتایج حاصله نشان داد که با افزایش فاصله انتقال ضریب انتشارپذیری افزایش می‌یابد.