سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد خوش نظر – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عباس استواری – کارشناس ارشد فیزیک صنایع الکترونیک ایران

چکیده:

در صنایع الکترونیک، مونتاز قطعات نیمه هادی، یک فناوری کلیدی است این فناوری با استفاده از میکروکنتاکتهای فلزی، کانال های الکتریکی متراکم و مقاوم بین قطعات برقرار می کند. در پژوهش حاضر عملیات مونتاژ یک نوع آشکار سازی با کنتاکتهای آرایه ای، بروش جوش فشاری مورد مطالعه قرار گرفت. و در آن تاثیر طیف دمایی از ۲۰ تا ۱۰۰ درجه و تاثیر فشار در محدوده ۱۶۰ تا ۸۰۰ گرم بر میلی متر مربع روی کیفیت اتصال کنتاکتهای ایندیمی با استفاده از روش آزمایش برشی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای هر فشاری دمایی وجود دارد که بالاتر از آن، استحکام اتصال با افزایش دما با نرخ بیشتری افزایش می یابد بالاتر از این دما، استحکام اتصال با افزایش فشار عمودی بدلیل گسترش سطح موثر اتصال به بیشترین مقدار خود میر سد. آنیل کردن جوش سرد، بدلیل تبدیل پیوند مکانیکی به پیوند متالوژیکی، استحکام اتصال را بهبود می بخشد.