سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

عباسعلی نیک اندیش – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استا

چکیده:

منطقه مورد مطالعه حوضه آبخیز چهل چشمه می باشد که با وسعیت برابر ۳۴۴/۶۷۴ کیلومتر مربع در فاصله ۴۵ کیلومتری غرب شهر شیراز واقع گردیده است. حوضه مورد مطالعه از سرشاخه های رودخانه قره آغاج می باشد. در این پژوهش جهت تفکیک واحدها، تیپ ها و رخساره های ژئومورفولوژیک حوضه چهل چشمه از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی وشیب به مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ و عکس های هوایی به مقیاس ۱:۴۰۰۰۰ استفاده شده است. (لازم ب ذکر است که رخساره کوچکترین بخشیک واحد ژئوموروفولوژی است که به لحاظ ویژگیهای سنگ شناسی، فرسایش ، شیب و … همگن می باشد. )
در حوضه مورد مطالعه در بخش هایی از حوضه که سازند آسماری رخنمون شده است، الگوی زهکشی درشت بافت و در مناطقی که سازند گچسارانبا زهکش داحلی نامناسب وضعیت رخنمون شده است، الگوی ریز بافت مشاهده می شود. در ارتفاعات آهکی حوضه، آبراهه ها الگوی موازی از خود نشان می دهند و در سایر مناطق در زیر حوضه ها، عمدتا آبراهه ها الگویی درختی و منفر دارد.
در حوضه آبخیز چهل چشمه ۲ واحد،۵ تیپ و ۱۵ رخساره ژئومورفولوژی شناسایی و تفکیک شده اند. واحدهای کوهستان و دشت سر بترتیب ۴۶/۹۳ و ۵۳/۰۷ درصد از مساحت حوضه را تشکیل می دهند. در واحد کوهستان بیشترین مساحت متعلق به رخساره بیرون زدگی سنگی از تیپ آماری و در واحد دشت سر بیشترین مساحت متعلق به رخساره دامنه نا منظم از تیپ فرسایشی می باشد.