سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام خلیلی ابهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک
سیدامین میراحمدی – استادیار دانشکده مھندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

انتخاب روش آزمایش و نحوه پیکر بندی پیل های اکسید جامد و انتخاب الکترود مناسب جهت آزمایش همگی در جهت دستیابی به نتایج دقیق و توسعه پیل ها می باشد که موضوعی پیچیده است. در این مقاله روشهای مختلف آزمایش و متدهای متفاوت آن ها به اختصار مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین به دقت جزئیات مربوط به نحوه انتخاب موادالکترود ، شیوه پیکر بندی و ساختار الکترود ها و نوع اتصال واسطه ها به آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نیزیک روش کارآمد و پویا جهت دستیابی به نتایج دقیق و مورد دلخواه معرفی و بررسی شده است. در اینجا روش آزمایشالکتروشیمیایی الکترود های پیلهای سوختی اکسید جامد صفحه ای که در آن از روش قرار گیری پیل در بین صفحات توزیع کننده هوا و سوخت و اتصالات پلاتینی به جهت کاهش مقاومت الکتریکی و آببندی شیشه ای که همگی بر روی یک بلوک آلومینی و در داخل یک کوره مونتاژ شده اند بررسی شده و مقاومت های اهمیک آن و اثر نویزها بر اندازه گیری و همچنین میزان تغییرات جریان گازهای اکسیدان و سوخت بر عملکرد پیل مورد تحقیق قرار گرفته است .