سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرحمن فصیحیانی – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
لیلا زارع – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

بیماری با خور گندم یکی از بیماری های مهم ریشه ای گندم به شمار می آید با توجه به اهمیت و وسعت کشت گندم و همچین ن حساسیت بلای آن به بیماری با خوره گند ممقایسه ای بین ارقام قدیمی و اصالح نشده گندم با ارقام پیشرفته و تجاری نسبت به جدایه ایرانی قارچ عامل بیماری geumannoimyces graminis var. titici در شرایط گلخانه و اتاقک رشد انجام گردید.