سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داریوش سالاری – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی
رضا صابونی – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی
سیدرضا نبوی – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی

چکیده:

با توجه به کاربرد فراوان زئولیت ها در صنایع شیمیایی , در این کار پژوهشی به منظور شناسایی نوع زئولیت موجود در برخی از معادن ایران ( سمنان، امیرآباد میانه و نی باغی ) آزمایشات تجزیه شیمیایی، پراش اشعه X و تجزیه حرارتی روی نمونه ها انجام شد . با توجه به آزمایشات انجام شده زئولیت ها از نوع کلینوپتیلولیت تشخیص داده شدند . سپس با انجام تبادل یون توسط محلولهای ) HCl ٢٠و١٠ % ) w/w وw/w %١٠) NH4Cl . ( مراکز اسیدی جهت انجام واکنش ایزومریزاسیون سیکلو هگزن در نمونه ها ایجاد شدنمونه زئولیت سمنان به علت درصد بالای کلینوپتیلولیت و همچنین تشکیل مراکز اسیدی بیشتر در اثر تبادل یون بعنوان کاتالیست در واکنش ایزومریزاسیون سیکلو هگزن انتخاب شد . فرایند ایزومریزاسیون در سه دمای٣٥٠،٤٠٠،٤٥٠ در جه سانتی گراد و سرعت های فضایی١/٥ و ٠/٥ hr PPP به توان ۱- انجام شد . آنالیز محصولات توسط دستگاههای GC,GC-Mass و NMR انجام شد و مشخص شد که طی فرایند ایزومریزاسیون سیکلو هگزن به آلکانهای حلقوی و ترکیبات آروماتیکی تبدیل می شود و با افزایش دما درصد این مواد زیاد می گردد