سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام لطفی – استادیار گروه مهندسی مواد – دانشگاه شهرکرد
محمدرضا لطفی – فارغ التحصیل کارشناسی گروه مهندسی مواد – دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

در این پژوهش واکنش ترمیت با استفاده از پوسته های اکسیدی خطوط نورد گرم ذوب آهن اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است . در این راستا تاثیر ترکیب شیمیایی مخلوط پودر ترمیت و همچنین تاثیر دانه بندی ذرات پوسته های اکسیدی و پودر آلومینیوم بر پیشرفت واکنش و کیفیت محصول مورد مطالعه قرار گرفت . ساختار میکروسکوپی و فازهای تشکیل شده در محصول واکنش با استفاده از میکروسکوپ نوری و پراش پرتو ایکس ) ) XRD ارزیابی شد . یافته های آزمایشی نشان می دهد که استفاده از ذرات پوسته های اکسیدی حاصل از خطوط نورد علاوه بر افزایش سرعت واکنش موجب توزیع یکنواخت ذرات اکسیدی حاصل از واکنش در فاز فریتی و در نتیجه حصول یک ساختار همگن می شود . مقدار بهینه پوسته های اکسیدی در مخلوط پودر حدود ٤٠ درصد وزنی با دانه بندی نسبتا درشت تعیین شد .