سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پریسا جنوبی – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

جهت بررسی پاسخ سویا به تنش خشکی در مرحله مو زایشی طرح به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصفادی اجرا شد تنش خشکی به صورت زمان آبیاری و بر اساس تخلیه رطوبتی از عمل ۶۰-۳۰ سانتی متری خاک به میزان ۶۰، ۴۰، ۲۰% از زمان گلدهی تا پایان دوره رشد گیاه در کرت های اصلی و تیمار فسفر شامل کاربرد مقادیر صفر و ۶ و ۱۲ گرم بر متر مربع در نظر گرفته شدند.