سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میترا سراج آذری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدعلی دهقان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عباس سعیدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عزیز الله علیزاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این بررسی ژنوتی های مربوط به آزمایشات یکنواخت گندم های امید بخش هم اقلیم از نظر مقاومت به بیماری فوزاریوم سنبله گندم ارزیابی شدند سال اول اجرای آژمایش تعداد ۸۰ ژ«وتیپ گندم به هرماه شاهد حساس و متحمل در سه تکرار و در ایستگا های تحقیقات قراخیل (ساری) و عراقی محله _گرگان) کاشته شدند.