سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن ناظم بکایی – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
احمد سرداری – استادیار دانشگاه شاهد

چکیده:

رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مقایسه با دیگر انقلاب های تکنولوژیکی بزرگ دو قرن گذشته تاثیرات شگرف و همه جانبه ای بر اقتصاد کلیه جوامع گذاشته است. ICT در تمام شئون و کل جامعه نفوذ می کندو به عنوان عامل اصلی رشته اقتصادی از طریق افزایش بهره وری شناخته می وش. کاربر یوسیع این تکنولوژی تاثیراتی عمیق بر روی الگوهای اشتغال و بازار کار می گذارد، با این وجود در بلند مدت احتمالا اهمیت تکنولوژی جدید در آنجا بیشتر میشود که می تواند فرصتهایی را که قبلا جهت ارتباط و هدایت گروه های از مردم نبود ایجاد نماید.
پروفسور پانول دوماز از دانشگاه برکلی که نظریه رشد جدید اقتصادی را مطرح نموده است، عقیده دارد در دوران حاضر عامل رشد اقتصادی، سرمایه، نیروی انسانی یا مواد خام نیست. بلکه دانش و افکار جدیدی است که سبب شکوفایی اقتصاد میشود و سرمایه کشورها تابعی از علم و عقاید است .
در این مقاله،پس از توصیف جایگاه آموزش عالی و اشتغال و تسوعهف برای حل زیر بنایی معضل اشتغال در کشورمان به بررسی و طرح پیاده سازی سیستم جامع ICT , IT در جهت شناخت مشاغل در فرایند رشد آن در توسعه اقتصادی پرداخته در بخش بعدی با ارائه اطلاعات مناسب از کشورمان و کشورهای توسعه یافته و ارائه ارقام مستند نسبت به سرمایه گذاری آموزش عالی، صنایع و سایر بخشها در زمینه ICT پرداخته که نسبت به تبیین سیاستها، برنامه های بلند مدت جهت آشنا و آگاه سازی برنامه نویسان و تبیین کنندگان برنامه توسعه کشور اطلاعات جامعی را ارائه داده ام.
در ادامه مقاله با توجه به سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بخش اشتغال رابطه آن در عصر ICT ذکر نموده و در پایان راه کارهای عملی را جهت مطالعه و اطلاع مسئولین ذیربط مملکت در خصوص تعامل اشتغال و آموزش عالی و سایر جوانب آن به پیشنهاداتی پرداخته ام.
این مقاله تلاش دارد که به پرسشهای اساسی اشتغال و بسترهای مختلف آن پاسخ دهد از جمله:
الف- جایگاه آموزش عالی و تعامل آن با اشتغال و توسعه
ب- تاثیر فناوریهای نوین بر اشتغال در کشورهای مختلف
ج- توسعه و بسط بخش IT,ICT در زمینه اشتغال
د- راهبردهای اصلی در بخش IT,ICT در زمینه اشتغال
هـ – استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در اشتغال و سرمایه گذاری آنها در بخش های مختلف
ی- جمع بندی و راهکارهای عملی درخصوص مرتفع ساختن معضل اشتغال