سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر طالب بیدختی – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدجواد عابدینی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمودرضا شقاقیان – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

گاهی اوقات ممکن است برای بررسی تاثیر جریان در انتقال نقطه ای رسوبات یا انتقالی آنی آلودگیها مجبور به استفاده از تغییرات جریان در مقیاس ثانیه ای باشیم. در مقابل گاهی اوقات برای برخی از طراحیها ممکن است نیاز به بررسی جریان در مقیاس صد سال و یا بیشتر داشته باشیم. بررسی وجود خصوصیات مختلف در مقیاسهای گوناگون زمانی و مکانی در رودخانه ها یکی ازچالشهای مهم علم هیدرولوژیکی در سالهای اخیر بوده است. از آنجا که متغیرهای زیادی بر این پدیده اثر می گذارد، ازاین رو اغلب نگرشی تصادفی به این پدیده بوده است و اکثر مطالعاتبه این سمت هدایت شده اند. البته مطالعات اخیر نشان داده اند که با بکارگیری تحلیلهای متعین غیر خطی و آشوبی پویا می توان به طور تقریبی جریان رودخانه ها را حاصل از یک سری فرایند محدود غالب فرض نمود. با صرف نظرکردن از دیدگاه اخیر، این مطالعه سعی در بررسی رفتار فرایند جریان رودخانه ای در مقیاسهای زمانی مختلف داشته و با تحلیل جریان رودخانه آنکوپاگر در چهار مقیاس ۱۵ دقیقه ای ، ساعتی، روزانه و هفتگی به بررسی مقیاس زمانی در رفتار فرایند این رودخانه ها پرداخته است. در اینجا برای مقایسه رفتار رودخانه در مقیاسهای مختلف از شاخص بعد همبستگی استفاده گردیده است. تحلیلهای انجام پذیرفته نشان می دهد که جریان در مقیاسهای زمانی کوچک (۱۵ دقیقه ای) رفتاری کاملاً آشوبی و در مقیاسهای زمانی بزرگ (هفتگی) رفتاری کاملاً تصادفی و در مقیاسهای میانی رفتاری بین این دو از خود نشان میدهد.