سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لادن منصوری نژند – دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده دامپزشکی – بخش بهداشت مواد غذایی

چکیده:

در میان غذاهایی که روزانه به مصرف انسان می رسد، شیر از مناسبترین مواد مغذی برخوردار است و خوشبختانه امروزه به طور روزافزون در کشور ما مصرف می شود. علیرغم اهمیت این ماده غذایی در تغذیه انسان، امکان آلودگی آن به مواد مختلف به آسانی وجود دارد. آنتی بیوتیکهای که در درمان امراض دامی بخصوص اورام پستان به کار می روند یکی از عوامل آلوده کننده شیر محسوب می شوند و حضور باقی مانده های آنتی بیوتیکی در شیر عوارض فراوانی دارد. تا سال ۱۳۷۳ در منطقه کرمان و حومه گزارشی از میزان آلودگی شیرهای تحویل شده به کارخانه شیر پاستوریزه وجود نداشت که جهت بررسی میزان آلودگی این شیرها به باقیمانده های آنتی بیوتیکی در این سال بررسی فوق انجام گردید. جهت تشخیص باقیمانده های آنتی بیوتیکی از کیت تجارتی اندازه گیری سریع آنتی بیوتیکها در شیر ساخت شرکت لومات آلمان استفاده شد. دقت عمل این کیت در تشخیص باقیمانده های آنتی بیوتیک در شیر سه میکروگرم در میلی لیتر و زمان آزمایش یک ساعت بود. به دلیل شیوع بیشتر اورام پستان در فصول سرد سال و افزایش مصرف آنتی بیوتیکها در دام، آزمایشات در فصل زمستان در ماههای دی، بهمن، و اسفند انجام گردید.از میان ۸۰ نمونه مورد آزمایش ۵۴ نمونه دارای باقیمانده آنتی بیوتیکی مثبت تشخیص داده شد و میزان آلودگی ۶۷/۵ درصد اعلام گردید.