سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اهرابی نیا –
آریا بدیعی –

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله به طور کلی :
اولا : اثبات تشخیص عفونت لکوز گاوی از طریق نمونه شیر و تعیین همبستگی میان تست شیرو سرم .
ثانیا : تعیین حداقل تیتر انتی بادی تشخیصی توسط کیت با استفاده از رقیق کردن نمونه شیر و سرم وتعمیم آن به نمونه شیر بالک تانک ، یعنی آیا به ازای حداقل تیتر آنتی بادی تعیین شده ، ما میتوانیم به همان نسبت از تعداد مشابه گاو تنهایک نمونه شیر برای پی بردن به وجود عفونت اخذ کنیم؟
ثالثا : با استفاده از نمونه شیر بالک تانک گاوداری ها میزان شیوع لکوز درسطح منطقه را ارزیابی کنیم . رابعا : در یکی از گله هایی که شیر بالک تانک آن منفی شده ) BLV منفی ) از تک تک گاو های گله تست لکوز انجام داده واثبات این تست را مطمئن شویم .
در مرحله اول به هماهنگی و همبستگی بالایی میان تست شیر وسرم رسیدیم و درمرحله بعد رقت ۱/۸۰ آنتی بادی هم درشیر و هم درسرم توسط کیت مشخص شد ودر مرحله سوم به ازای هر ۸۰ ر أس گاو یک نمونه شیر از بالک تانک دامداری تهیه شده و مورد بررس ی سرلوژی قرار گرفت و درصد شیوع عفونت در منطقه ساوجبلاغ %۸۲ تشخیص داده شد . در مرحله اخر بااستفاده از نمونه گیری از تک تک گاوهای یک گاوداری بالک تانک منفی دیده شد که تمامی دام های مزبور از نظر عفونت پاک بودند .