سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی معلم – کارشناس ارشد خوردگی
پیمان معلم – استادیار دانشگاه اصفهان
نصیرالدین میرلوحی – کارشناس مکانیک دفتر فنی استانداری اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ابتدا ضمن معرفی پدیده کاویتاسیون، روابط ریاضی تحلیل کننده وضعیت پمپ از نقطه نظر بروز پدیده کاویتاسیون در آن بررسی شده است . پس از آن وضعیت پمپ های آب ایستگاه P7 سیستم خنک کننده نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه بر اساس این روابط و با استفاده از نتایج آزمایشات و اندازه گیریهای فیزیکی لازم مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این محاسبات به همراه نتایج آزمایشات تعیین خورندگی آب خنک کننده و سرعت خوردگی پروانه در آب ساکن به همراه آنالیز پروانه نشان داد که پمپها عموماً در وضعیت بروز کاویتاسیون ناشی از عدم رعایت متغیرهای فیزیکی بوده، به علت مقاومت ناچیز آلیاژ سازنده پروانه در برابر اضمحلال حبابی، دچار تخریب شدید می شوند