سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طهماسب حسین پور – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
رضا مامقانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید عطا الله سیادت – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
قد تالله فتحی – دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور ارزیابی وراثت پذیری ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی واریانس فنوتیپی و ژ«وتیپی و میزان همبستگی برخی صفات این آزمایش در سال زراعی ۷۹-۷۸ با ۱۰ رقم و لاین گندم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط دیم کوهدشت لرستان اجرا گردید.