سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشگاه زنجان مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران
مهدی زینالی قایش قورشاق – گروه برق دانشگاه زنجان

چکیده:

با توجه به اثرات مخرب جریان هجو می درترانسفورماتورها و شبکة قدرت، بررسی روشهای حذف و یا کاهش جریان هجو می که دارای دقت زیاد بوده و پیاده سازی آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، در صنعت برق ضروری می باشد .
در این مقاله ر وش های مختلف حذف و یا کاهش جریان هجو می که توسط محققین مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انجام شبیه سازیهای مناسب، این روشها به طور کامل و جامع با یکدیگر مقایسه شده اند .