سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و عضو باشگاه پژوه

چکیده:

ماهی گیری به عنوان ورزش، تفریح، حرفه و یا حتی درمانی است که افراد زیادی در سراسر جهان بدان سرگرم می باشند. در کشور وسیع و بسیار زیبای ما نیز پیکره های آبی فراوانی می توان یافت که ماهیان گوناگونی در آن وجود دارند و بی شک قادرند حتی خواسته مشکل پسندترین افراد را هم برآورده نمایند. اما در میان ماهیان ایرانوالبته جهان، برخی گونه ها دارای ویژگی های دفاعی منحصر به فردی هستند که یکی از آنها تولید سم می باشد. بدیهی است که شناختن ماهیان سمی و زهرآگین می تواند بر حفظ سلامت ماهیگیر، همراهان و خانواده وی تاثیر عمده ای داشته باشد. به طور کلی ماهیان زهرآگین ایران را می توان در دو دسته کلی تقسیم نمود؛ گروه اول ماهیانی هستند که گوشت، کبد یا برخی قسمت های بدن آنها سمی است. بدین معنی که اگر گوشت آنها مورد استفاده غذایی قرار بگیرد باعث مسمومیت فرد مصرف کننده خواهد شد ولی صید کردن آنها یا تماس پیدا کردن با بدن شکارچی با آنها معمولاً خطری در پی ندارد؛ گروه دوم ماهیانی را در بر می گیرد که دارای خارهای زهرآلود هستند، این خارها که معمولاً در باله پشتی و باله سینه ای و گاهی در دم و یا حتی ناحیه شانه و سرپوش آبششی ماهی مستقر هستند می توانند در زمان صید و یا شنا در زیر آب باعث آسیب شدید و مسمومیت جدی گردند. حتی در برخی گونه ها، پس از مرگ ماهی نیز زهر آن تا مدتی فعال باقی می ماند. طبیعی است که در مورد این دسته اخیر هوشیاری در زمان صید اهمیت ویژه ای دارد.در این مقاله سعی برآن داریم تا به معرفی برخی از خانواده هاو گونه های مهم ماهیان زهرآگین بپردازیم و آنها را بهتربشناسیم؛اماتوجه به این نکته ضرورری است که این مقاله نمی تواند نیاز سالیان متوالی را برطرف سازد و با توجه به قدرت بی کران الهی و خلق تنوع بالا در ماهیان ممکن است گونه های جدیدتری شناخته شوند لذامتولیان امر ،پژوهشگران ومحققان باید مطالعات بیشتری را درمورد شناخت این آبزیان انجام دهند.