سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اشرف احمدلو – کارشناس بیولوژی آزمایشگاه مرکزی فاضلاب استان

چکیده:

مطالعه طرح فاضلابی اراک بااهداف جلوگیری از آلودگی آب چاه ها و جمع آوری و تصفیه فاضلاب های خانگی و صنعتی از سال ۶۹ شروع شد و همزمان با ادامه مطالعات طرح، عملیات اجرایی این طرح مهم در سال ۷۲ و با اجرای بخشی از کلکتور اصلی انتقال فاضلاب به قطر ۲*۱/۵ متر و به طول ۷۱۵۰ متر آغاز گردید.
مهمترین هدف احداث تصفیه خانه جمع آوری و تصفیه فاضلاب اصلاح کیفیت آن به نحوی است که امکان استفاده دوباره آن بوجود آمده و یا در صورت وارد شدن به محیط زیست اکوسیستم محیط دریافت کننده تغییر نکند.
برای همین آزمایشگاه مرکزی فاضلاب اراک شروع به مطالعه در زمینه شناخت میکروارگانیسم ها و تغییرات و نوع و گونه و جمعیت آنها که یکی از مهمترین عوامل راهبری سامانه های زیستی تصفیه فاضلاب می باشند. که در این میان روتیفرا یا گردانتنان گروه خاصی از موجودات میکروسکوپی پر یاخته و شاخص قلمروی حانوری بوده که دارای ساختمانی پیچیده تر از سایر پروتوزئرها می باشند. این پژوهش اجتماعات روتیفرا را در ۲تابرکه اختیاری و یک برکه خروجی مورد بررسی قرار داد این موجودات علاوه بر خوردن باکتریها و تک سلولیهای دیگر و جلبکهای موجود در محیط را نیز مورد استفاده قرار می دهند. که با افزایش این روتیفرها و تنوع آنها در حوضچه ها با وجود متغیر بودن تعداد، میزان TSS,BOD5 ، را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهند. این مطالعه و بررسی نشان داد که برکه های تثبیت اراک علی رغممشکلاتی که از نظر طراحیو بهره برداری دارند. توانسته اند میزان شاخص های آلودگی و متوسط بار ورودی و خروجی را کاهش دهندکه این امر به دلیل ضور و مقاوم بودن روتیفرا در برکه های اختیاری و خروجی بوده است. طی ۶ ماهه اول سال ۸۵ فیلمبرداری از نمونه های زنده توسط میکروسکوپ دار و لام سدجویک رافتر انجام گرفت. وجود این موجودات شاخص در سامانه های تصفیه فاضلاب به ویژه در برکه های تثبیت مبین کارایی خوب این سیستم ها در شرایط هوازی است.