سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – استادیار دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
سعید نگهبان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده:

دشت تهران در جنوب رشته کوههای البرز مرکزی واقع شده که از شمال به دامنه البرز و از جنوب به دشت کویر محدود شده است. در این دشت در دوره های مختلف زمین شناسی ، سازند های مختلفی انباشته شده اند که قدیمی ترین آنها مربوط به دوران دوم و جدید ترین آنها مربوط به عهد حاضر می باشد. شهر تهران بر روی این سازندها بنا شده است که بعضی از این سازندها برای شهرسازی مناسب نبوده و در دراز مدت ممکن است مشکلاتی را برای ساکنین شهر ایجاد نمایند. علاوه بر این ، دشت تهران دارای گسل های مختلفی می باشد که این گسلها در دوره های نزدیک به عهد حاضر فعال بوده و امروزه نیز به طور پراکنده شواهدی از فعالیت این گسل ها مشاهده می شود.با توجه به موارد ذکر شده شناسایی پراکندگی این سازندها در پهنه دشت تهران و آگاهی از نوع مقاومت آنها و نشان دادن انها بر روی نقشه دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.این مقاله سعی دارد که بهبررسی ، شناسایی و نشان دادن پراکندگی این سازندها و پهنه بندی آنها به وسیله نرم افزار GIS بپردازد. روش کار مبتنی بر روش تحلیلی ، تفسیری و میدانی بوده و نتایج حاصله نشان می دهد که در شمال و جنوب شرق دشت تهران سازند های آتشفشانی و رسوبات آواری و در بخش جنوبی جوان ترین واحد چینه شناسی این دشت به شکل آبرفتهای رسوبی و رودخانه ای ، و بخش غربی و قسمتهای وسیعی از مرکز این دشت شامل نهشته های مخروط افکنه ای آبرفتی جوان کنگلومرایی می باشد که نشان دهنده دوره های مرطوب است. همچنین تعدادی مخروط افکنه جوان در در بخشهای غربی ، مرکزی، و جنوب شرقی این دشت واقع شده است. لازم به ذکر است که در شمال شرقی دشت تهران سازند های هزار دره گسترده شده اند.