سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تورج وکیلی –
ماجده پاکزاد شهابی –

چکیده:

تعیین میزان آلودگی و عوامل انگلی گوارشی آلوده کننده سگهای خانگی شهرستان مشهد بوده است . آلودگی دستگاه گوارش سگ ها از شایعترین مشکلات انگلی آنها بوده که علاوه بر این می تواند به علت انتقال بسیاری از عوامل انگلی مشترک به انسان، سبب بیماریهای خطرناکی چون سندرم مهاجرت احشایی، کیست هیداتیک و … گردد . لذا در این مطالعه سعی گردید که وضعیت آلودگی درسگهای خانگی شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گیرد . بدین منظور از تعداد ۶۱ قلاده سگ خانگی، از نژادهای متفاوت و کاملا اتفاقی از لحاظ سن و جنس نمونه گیری انجام، و نمونه های مدفوع به آزمایشگاه منتقل و با روش parasep مورد آزمایش قرار گرفتند . نتایج بدست آمده نشان داد که تعداد ۴ قلاده ) ~ %۶,۵) آلوده به ایزوسپورا، ۲ قلاده ) ~ %۳,۳) آلوده به توکسوکارا کنیس، ۱ قلاده ) ~ %۱,۶۳) آلوده به سارکوسیست و ۱ قلاده ) ~ %۱,۶۳) آلوده به نماتود بودند . همچنین رنگ آمیزی گسترش نمونه های مدفوع فوق الذکر با روش زیل نلسون جهت جستجوی آلودگی کریپتوسپوریدیوسیس انجام شد و هیچ مورد آلوده ای مشاهده نشد . با توجه به نتایج بدست آمده، لزوم کنترل و پیشگیری توکسوکارا در سگها و خصوصا توله ها مشخص می گردد . تفسیر مشاهدات به دنبال بررسی تاریخچه درمانهای ضد انگلی مبین اهمال در درمانهای ضد انگل سگهای درگیر از طرف صاحب حیوان می باشد .