سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره وجودی یزدی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشه
محمدجواد فحول – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، مرکز بهداشت استان خراسان رضوی
شریفه ضیائی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

آلودگی صوتی به معنای صدای ناخواسته می باشد و یک مشکل جهانی تلقی می شود. منابع تولید کننده ی آلودگی صوتی بر دو نوع صنعتی و غیر صنعتی می با شند. آلودگی صوتی در صنعت از آن جهت مهم است که می تواند بر نحوه ی کارکرد کارگران و سلامت آنان اثر گذاشته و در نهایت این اثر متوجه وضعیت اقتصادی محیط پر صدا می شود. مواجهه ب ا سطوح مختلف صدا در صنعت می تواند نتایجی همچون افزایش افراد غایب و هزینه های تولید، کاهش کیفیت کار، محصولات و توانایی ارتباط بر قرار کردن را در پی داشته باشد. این پژوهش با هدف تعیین کارگاه های دارای آلودگی صوتی با استفاده ار روش غربالگری صورت گرفت. غربالگری صدا می تواند یک راه ساده و ارزان برای شناسایی کارگاه هایی باشد که احتمال آلودگی صوتی در آنها وجود دارد. این پژوهش برای صنایع کوچک تحت پوشش مرکز بهداشت امام هادی (ع) در شهر مشهد در سال ۸۶ انجام گرفت . با روش نمونه گیری تصادفی ۵۰ کارگاه از ۱۰۰ کارگاه این مرکز انتخاب و فرم غربالگری صدا برای آن ها تکمیل گرید. حداقل نمره ی قابل کسب کارگاه با
توجه به این فرم ۳۲ و حداکثر نمره ۹۶ است. بر اساس این نمره سه وضعیت مناسب( ۳۲ تا ۵۲ ) متوسط ( ۵۲ تا ۷۲ ) و نامناسب ( ۷۲ تا ۹۶ ) برای کارگاه ها در نظر گرفته شد و نگرش کارگران در مورد آلودگی صوتی به وسیله فرم شماره دو سنجیده شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ۳۱ % کارگاه ها وضعیت نامناسب، ۵۵ % متوسط و ۱۴ % وضیت مناسب دارند . براساس نمره کسب شده، صنایع درب و پنجره سازی، آلومینیوم سازی، ساخت آسانسور وضعیت نامناسب و بحرانی و تراشکاری و قالب سازی، نجاری، تانکرسازی وضعیت متوسط وکابینت سازی، تولید پلاستیک، ساخت دریچه کولر و موزائیک سازی ، وضعیت مناسب دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که بین نظر کارگران در مورد وجود آلودگی صوتی در کارگاه، و متوسط مواجهه کارگران با صدا ارتباط معنی داری وجود دارد. بین نظر کارگران در مورد وجود آلودگی صوتی در کارگاه، آزاردهنده بودن صدای موجود در کارگاه ، احساس مشکل شنوایی در کارگر و وضعیت تاهل و سن و سابقه کار ارتباط معنی داری وجود ندارد . در حالی که فقط ۱۴ % کارگاه ها دارای شرایط مناسب بودند، ۷۶ % کارگران معتقدند که صدای موجود در کارگاه نمی تواند مشکلی برای آنان به وجود آورد و فقط ۳% آنها معتقدند که مشکل شنوایی دارند.