سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه خدایار –
کوکب محمدزاده –
صدیقه هوشمندیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده:

دین مبین اسلام به لحاظ جامعیت و کمال بی بدیلی که دارد برای تمامی نیازهای بشر برنامه ای داردو برای هر موضوع و هر عرصه ای دستورات و قوانینی انشا نموده است و برنامه زندگی انسانها را نه تنها در جنبه معنوی بلکه در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دارا می باشد انطباق با این موازین و قوانین الهی درتمامی ابعاد زندگی مسئله ای است که سعادت انسانها در گرو ان است و عدم رعایت حدودی خداوندی توام با شقاوت این جهانی و آن جهانی است . از انسانهای اگاه که به شناختی افزونتر نسبت به جهان و افریننده آن دست یافتهاند توقع بیشتری است که حلال و حرام خداوم را بیشتر از افراد نااگاه رعایت کنند صاحبان مشاغل پزشکی به تناسب دانشهای خویش راهشان به سوی معرفت خدا روشنتر است و اگر دانش اندوزی موجب افزایش هدایت نشود بی گمان به عکس موجب دوری از خداوند خواهد شد.