سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش دالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی فرزادکیا – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیدرضا پورعلاقه بندان – معاون پژوهشی سازمان بازیافت وتبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان
مجید عرفان منش – معاون سازمان خدمات شهری شهرداری اصفهان

چکیده:

ازمشکلات قابل ملاحظه ای که بشر در سالهای اخیر با آن مواجه بوده تولید ودفع بی رویه مواد زائد از جمله کاغذ ومقوا در محیط زیست است که این امر بدون توجه به مقوله بازیافت واستفاده مجدد از مواد بازیافتی ، علاوه بر هدر رفت سرمایه های ملی وهزینه واردات کاغذ ، باعث از بین رفتن منابع طبیعی وایجاد صدمات جبران ناپذیری بر محیط زیست میشود. در این تحقیق ، بررسی وضعیت کنونی بازیافت کاغذ و مقوا وسرانه کاغذ مصرفی هر شهروند اصفهانی وجنبه های اقتصادی وزیست محیطی بازیافت کاغذ ومقوا در شهر اصفهان مد نظر قرار گرفته است . جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با مسئولین سازمان بازیافت ومطالعه مقالات مروری ومشاهدات میدانی صورت گرفته است . جمعیت شهر اصفهان در سال ۱۳۸۵ برابر ۱۶۰۲۱۱۰ نفر ومیزان زباله جمع آوری شده در این مدت ۳۸۱۷۹۰ تن بوده است . سرانه تولید زباله هر شهروند به طور متوسط ۲۳۸/۳ کیلوگرم در سال برآورد شده است.در این سال جمعا ۲۴۸۶۳/۷۹۷ تن کاغذ و مقوا در شهر مصرف شده است که از این مقدار تنها ۱۵/۳۸ درصد آن از طریق طرح بازیافت از مبدا جمع آوری وبازیافت شده و ۸۴/۶۲ درصد آن به صورت مخلوط با زباله های تر دور ریخته شده است .در این سال سرانه کاغذ مصرفی دور ریخته شده توسط هر شهروند معادل ۱۵/۵۲ کیلوگرم برآورد شده که از این مقدار تنها ۲/۳۸ کیلوگرم آن در طرح تفکیک از مبدا جمع آوری وبازیافت شده است که این مقدار هنوز با هدف تفکیک از مبدا ۱۰۰ درصدی تا سال ۱۳۹۰ فاصله زیادی دارد . مزایای اقتصادی بازیافت کنونی ۱۵/۳۸ درصدی در شهر اصفهان باعث صرفه جویی وکاهش مصرف ۶۸۹۰۱۱ مترمکعب آب ۳۰۶۲۲/۷ گیگاژول انرژی وکاهش قطع ۶۵۰۶۱ درخت می باشد.درآمد ناشی از این طرح معادل ۱۹۵۱۸۴۱۰۰۰ ریال میباشد. همچنین در صورت رسیدن به بازیافت مطلوب ۸۰ درصدی مبلغی معادل ۱۰۱۴۴۴۱۰۰۰۰ ریال صرفه جویی خواهد شد.